RAŠELINA

Vysoko kvalitná čistá vrchovisková rašelina. Vhodná na prípravu pestovateľských substrátov a na zlepšenie vlastností záhradných pôd. Prevzdušňuje a zľahčuje pôdu, obohacuje pôdu o cenné organické látky. Vhodná pre pestovanie kyslomilných rastlín.
pH - 3,5 - 4

Minimálny odber 132  m3

ZABEZPEČENÁ DOPRAVA

PREDAJ RAŠELINY 250 l

Areál HCJ s.r.o., Šelpice 141, 919 09 Šelpice